Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10
třída:
v
učitel:
v
učebna:
v
|
v
rozvrh platný od: 20.1.2020
Rozvrh hodin - třída: 1.A
 
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
12:15 - 13:00
6
13:05 - 13:50
7
14:00 - 14:45
8
14:55 - 15:40
9
15:50 - 16:35
10
16:45 - 17:30
Po
 
INF
Co
S2
PC
Hhn
Ře
H1
8
M
Vi
4
Psy
VV
Ljp
Pe
S1
DV
Hhn
Ki
H5
7
Fy
Ha
3
Fy
Ha
3
INF
Co
S1
PC
Ljp
Pe
S2
3
Hhn
Do
H2
9
Hhn
Ho
H3
7
Hhn
Bl
H4
10
 
 
Út
CM
Vi
CM
1
Tv
Su
Tv2
Tv
Su
Tv2
Aj
Su
S1
3
Aj
Gr
S2
2
Čj
Ve
2
Vvm
Šr
S1
VV
Hvm
Do
S2
7
Vvm
Šr
S1
VV
INF
Co
S2
PC
 
 
 
 
St
CAj
Su
CAj
1
M
Vi
4
Aj
Su
S1
7
Aj
Gr
S2
VV
Hvm
Ře
S1
8
Vvm
Šn
S2
VV
INF
Co
S1
PC
Vvm
Šn
S2
VV
Ped
VV
BIE
Gr
VV
D
Do
VV
Hhn
Bl
H4
9
Hhn
Ki
H5
PC
 
 
Čt
 
Hhn
Ře
H1
8
Hhn
Do
H2
7
Hhn
Ho
H3
10
Čj
Ve
VV
D
Do
1
Ped
VV
Ljp
Pe
S1
DV
Ch
Gr
1
ZSV
Ve
VV
 
 
 
CCj
Ve
CCj
1
Psy
4
M
Vi
4
Aj
Su
S1
4
Aj
Gr
S2
2
BIE
Gr
1
Čj
Ve
1
Ljp
Pe
S2
VV